Historia Koła


Początkowo tereny Koła należały do wsi Wielka Wola. Od XVI wieku odbywały się tu wolne elekcje. Niedługo po tym wzdłuż szosy na Górce powstała osada „Koło”, nazwa której nawiązywała do „koła rycerskiego”, stanowiącego jeden z elementów pola elekcyjnego obok wsi Wola. W 1875 roku osiedle liczyło ok. 100 domów. Pod koniec XIX wieku wybudowano tu kolejne 40 domów i kilka wiatraków. Z 1200 osób zamieszkałych osiedle trzecią część stanowili niemieccy młynarze i ogrodnicy.

Na początku XX wieku wytoczono nowe drogi i ulice, m.in. Księcia Janusza, Elekcyjną, Żmichowskiej, Zawiszy, Zagłoby, Żuławską. W 1916 roku tereny Koła włączono do Warszawy. W 1928 roku na Woli powstała linia tramwajowa biegnąca wzdłuż Górczewskiej do Pętli Ulrychów. Pięć lat później linię wydłużono do ul. ks. Janusza w kierunku osiedla Łączności. W latach 20. XX wieku na skrzyżowaniu ul. Elekcyjnej i Żuławskiej znajdował się zakład utylizacji, a na północy utworzono Lasek na Kole. Ulice Górczewska i ks. Janusza skupiały zabudowę osiedla, niewielkie zabudowania znajdowały się również przy Obozowej i Rawskiej. Dziesięć lat później w rejonie ulic Obozowej i Krzemienieckiej wybudowano zespół 55 drewnianych baraków przeznaczonych dla najbiedniejszych. Osiedle to powszechnie nazywano „Drewniane Koło” lub Osada Czyściciela. W 1935 roku Bank Gospodarstwa Krajowego zorganizował na Kole wystawę mieszkaniową. W tym celu wybudowano 18 domów jednorodzinnych, sześć bliźniaków, dwa domy szeregowe oraz specjalny pawilon wystawowy wraz z wieżą widokową. Do rozwoju budownictwa przyczyniło się również Towarzystwo Osiedli Robotniczych, które w latach 1935-38 wybudowało 20 bloków mieszkalnych między ulicami Bolecha a Ożarowską. Powstała w tych czasach także nowa linia tramwajowa wzdłuż ul. Obozowej do pętli Koło.

Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęto budowę nowego osiedla autorstwa Heleny i Szymona Syrkusów pod nazwą Koło-WSM (Koło-Wschód) w okolicy al. Rewolucji Październikowej oraz ulic Ożarowskiej, Deotymy, Czorsztyńskiej. W latach 50. Powstało kolejne osiedle Koło-Zachód (ul. Obozowa, Ciołka, Brożka, Deotymy). Osiedla Koło-Sowińskiego i Koło-Górczewska wybudowano w latach 60. Osiedle Mszczonowska między ulicami Brożka i Jana Olbrachta zaistniało w latach 70., niedługo po tym zorganizowano też park Moczydło.

źródło: http://warszawa.wikia.com/wiki/Ko%C5%82o

Granice Koła

Południową granicę Koła wyznacza ul. Górczewska. Ze strony wschodniej osiedle otacza linia kolei obwodowej, od północnej – al. Prymasa Tysiąclecia. Zachodnia granica przebiega Trasą Powązki – Konotopa oraz linią kolejową nr 509.

źródło: Google Maps źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82o_(Warszawa)#/media/File:PL_warszawa_wola_plan_ko%C5%82o.svg